انجام تمرینات | بخش چهارم

Inversion, Visualization, Memory

Inversion

حباب ها در دو رنگ آبی و صورتی وارد صفحه میشن، شما باید کلمات مرتبط یعنی یکی از آبی ها و یکی از صورتی ها رو با هم کلیک کنید. در صورت درست بودن حباب میترکد و در صورتی که جواب غلط باشد حباب ها بزرگ میشن و شما میبازید.

Visualization

تعدادی عکس که نشانگر عدد یا رنگن، نمایش داده میشن شما باید کلمه ای که در بالا نوشته شده رو با عکس مربوط به اون انتخاب کنید.

Memory

در این تمرین با توجه به توضیح بالای صفحه که به شما در حدس زدن کلمه مورد سوال کمک میکنه، جاهای خالی رو پر کنید.