انجام تمرینات | بخش سوم

Processing, Connotation, Brevity, Syntax

Processing

هدف از انجام این تست بالا بردن سرعت Reading و درک مطلبه. یک متن به صورت کلمه به کلمه نمایش داده میشه و بر اون اساس سوالاتی پرسیده میشه. شما باید گزینه صحیح رو انتخاب کنید.

Connotation

کلماتی نمایش داده میشن و شما میتونید این کلمات را به صورت Drag And Drop  در چهار جهت (بالا، پایین، چپ و راست) به سمت گزینه صحیح حرکت دهید.

Brevity

جملاتی نمایش داده میشن که یک قسمت از آن جمله اضافه است که با کلیک بر روی آن قسمت کلمه اضافه برداشته میشود و جمله کامل میشود و تصویر اوریگامی کامل میشود.

Syntax

در این تمرین جملاتی ارائه میشن که یکی از کلمات هایلایت شده اش درست یا نادرسته. با کلیک بر روی گزینه Error یا Valid باید درست یا نادرست بودن این کلمات رو مشخص کنید. در صورت درست بودن جواب، اتوبوس به مسیرش ادامه میده و به مقصد میرسه.